• Home • Webdesign • Grafic Design • Paintings • Denimlove • Attic • Contact • Spotje

 

Articasa heeft een brede interesse op het gebied van vormgeving, kunst, fotografie, interieur, met een voorliefde voor retro en grafische elementen. Het ene moment bezig met het ontwerpen van websites & logo's, het andere moment met het (ver)maken van kleding & tassen of aan het schilderen, fotograferen etc.

Articasa has a broad interest in design, art, photography, interior with a fondness of retro and graphic elements. One moment engaged in webdesign & logos and the next working on (re)making clothes and bags, paintings or photography etc.